Mapovanie

Prekladač

Zloženie zeme

Pri zmene: teploty, hustote a pohyblivosti hmôt, zloženia sa vyvolávali pod zemským povrchom pevninotvorné a horotvorné procesy. Pri pôsobení vnútorných činiteľov vznikajú pohoria, nížiny, dna oceánov. Pevniny a pohoria sú vytvorené z hornín a minerálov.
 
Horniny sa delia na:
- vyvreté – magmatické
- usadené – sedimentárne
- premenené – metamorfované
 
Vyvreté horniny
Kryštalizujú z magmy alebo lávy. Pri tuhnutí na zemskom povrchu sú to výlevné vyvreté horniny. Pri tuhnutí pod zemským povrchom sú to hlbinné vyvreté horniny.
 
Usadené horniny
Častice hornín sa prenášajú vetrom, vodou, ľadom, ktoré sa usadzujú v jazerách, riekach a na suchej zemi. Často sa v usadených horninách vyskytujú skameneliny.
 
Premenené horniny
Vznikali pôsobením teploty a tlaku. Vznikali výraznou premenou pôvodnej štruktúry horniny. Minerály, z ktorých vznikli horniny sa vyskytujú vo forme kryštálov.

Zloženie a typické znaky hornín:
- veľkosť zŕn
- tvar kryštálov
- obsah minerálov

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM