Mapovanie

Prekladač

Mierka

Mierka - Mierkové číslo dáva pomer zmenšenia dĺžky v mape ku dĺžke v skutočnosti.
Príklad: 1:100     1 -mapa
                         100- skutočnosť
pre dĺžky dm:ds = 1:M
pre plochy pm:ps = 1:m2

Mierky delíme na 3 kategórie:
1. veľké (1:100 - 1:5000)
2. stredné (1:10 000 - 1:200 000)
3. malé (1:200 000 - a viac)

Typy mierok:

1. číselné (1:10 000- metrická, 1:2880- siahová sústava)
2. grafické (číselná os)

3. priečne meradlo

Siahová sústava:
1:2880       1:14 400
1:1440       1:28 800
1:720

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM