Mapovanie

Prekladač

Meračský náčrt

Meračský náčrt je grafické vyjadrenie výsledkov z merania ktoré je podkladom na zobrazenie obsahu mapy. Vyhotovuje sa priamo v teréne pri meraní v približnej mierke.

Meračské náčrty sú súčasťou mapového diela, dokumentom mapovacích prác. Využívajú sa ako doplnenie máp a na vytyčovanie v teréne.

Obsahuje predmety merania základnej mapy ako napríklad: stavby spojené so zemou s pevným základom, verejná zeleň, dopravné siete a zariadenia, nadzemné vedenia, vodné toky a vodohospodárske zariadenia.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM