Mapovanie

Prekladač

Pravidelný terén

Pravidelný terén sa rozdeľuje na:
 - pravidelný- jednoduchý, členitý
 
Pravidelný jednoduchý terén

V pravidelnom jednoduchom teréne sú malé výškové rozdiely, terénne plochy na seba plynulo nadväzujú ako napr,: nízke kopy, plytké sedlá, plytké úžľabiny, ... Sieť údolníc a chrbátnic je nízka. Vrstevnice sú s jemnými oblúkmi, sú vedené v priamych úsekoch.
 
 
Body volíme v profiloch, tak aby body boli v pravidelných rozostupoch alebo na miestach kde sa mení spád.Pravidelný terén členitý

V pravidelnom členitom teréne sú väčšie výškové rozdiely, sieť chrbátnic a udólnic je hustejšia. Vrstevnice sú zvlnené a rozostupy medzi nimi sa zväčšujú alebo zmenšujú podľa spádu. Tento typ terénu u nás prevláda najviac.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM