Mapovanie

Prekladač

Nepravidelný terén

Nepravidelný terén ma nepravidelný priebeh terénnych plôch aj v smere spádu aj v smere vrstevníc. Vrstevnice sú miestami hustejšie a miestami sú s väčšími rozostupmi, zobrazenie je nepravidelné a vznikajú hrany. Zobrazenie vrstevníc je náročné.
 
Zvláštne typy nepravidelného terénu:
- neandrove pásy (Malý Dunaj)
- raveny
- krasové javy (jaskyne)
-škrapy
- duny (navjaté piesky)
- skalné morény (morské plesá)

Meandrove pásy vznikajú na strednom toku rieky kde sa vytvárajú zákruty- meandre.
Raveny sa tvoria na brehoch bývalých riečísk. Sú to rozsiahle zrázy s ostrými hranami.
Krasové javy vznikajú činnosťou vody kde sa nachádzajú rozpustné horniny.
Škrapy vznikajú činnosťou presakujúcej vody. Sú to ryhy s dĺžkou niekoľkých metrov.
Duny vznikajú činnosťou vetra.
Skalné morény vznikali pohybom ľadovcov, ktoré sa presúvali do údolí. Vhĺbený priestor sa zalial vodou a vznikali morské plesá.
 
Nepravidelný terén členitý

Voľba bodov je najťažšia. Body sa volia na chrbátniciach, údolniciach a na miestach kde sa mení spád alebo smer terénu. Počet bodov je niekoľko násobne vyšší ako v ostatných typoch terénu. Čím je terén zložitejší tým viac bodov sa musí zamerať.
 
Mapa veľkej mierky (1:1000):
- pre znázornenie terénu musia byť v mape rozdiely bodov 20-30mm, v skutočnosti 20-30m
- zohľadňuje sa mierka, účel, reliéf
 
Mapa strednej mierky:
- prebieha generalizácia
- malé tvary ktoré sa nedajú zreteľne zakresliť do mapy sa vynechávajú
- počet bodov je menší ako v mape veľkej mierky, je potrebné si premyslieť voľbu bodov

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM