Mapovanie

Prekladač

Typy terénov

Terén môžeme definovať ako ľubovoľnú časť zemského povrchu so všetkými jeho nerovnosťami, ktoré sú vytvorené prírodnými silami alebo umelo.
 
Z výškopisného hľadiska rozdeľujeme terén na:
- pravidelný- jednoduchý, členitý
- nepravidelný- zvláštne typy, členitý

Voľba bodov:
- závisí od mierky a účelu
- terén sa posudzuje vždy pohľadom zdola hore
- vrstevnice musia byť tvarovo verné a výškovo presné
- treba sa vyhýbať generalizácii tvarov
- zameriavajú sa body terénnej kostry

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM