Mapovanie

Prekladač

Rozdelenie bodových polí

Úlohou technickej geodézie je určiť priestorovú polohu bodu. Určenie polohy bodu sa rozdeľuje na:
- polohové určenie bodov
- výškové určenie bodov
- priestorové určenie bodov


Bodové polia sa rozdeľujeme na
:
- polohové bodové pole
- výškové bodové pole
- tiažové bodové pole

Polohové bodové pole:
- Základné polohové bodové pole - ZPBP
- Podrobné polohové bodové pole – PPBP

Výškové bodové pole:
- Základné výškové bodové pole - ZVBP
- Podrobné výškové bodové pole – PVBP

Tiažové bodové pole:
- Základné tiažové bodové pole - ZTBP
- Podrobné tiažové bodové pole - PTBP

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM