Mapovanie

Prekladač

Tvary na úpätí

Tvary na úpätí môžu mať rôzne prechody: ostré, zaoblené a pozvoľné.

- nánosový kužeľ
- sutinový kužeľ
 
Nánosový kužeľ
Vzniká na úbočiach s menším spádom usadzovaním zeminy a piesku, ktoré znáša voda z vrcholovej časti vyvýšeniny do úbočia. Vrstevnice sa na tvarovej čiare lomia alebo ohýbajú.
 
Sutinový kužeľ
Vzniká na strmých úbočiach nahromadením hrubej kamenistej sutiny, ktorá vzniká zvetrávaním a vplyvom gravitácie padá zo svahu a ukladá sa na úpätí. Majú nepravidelné tvary a majú strmé svahy. Zobrazujú sa rovnako ako skaly zakreslením obrysu tvaru a príslušnou značkou.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM