Mapovanie

Prekladač

Terén podľa spádu

Spád terénu sa dá posúdiť podľa rozostupu vrstevníc.

Spád sa delí na:
- rovnomerný (rozostup je rovnaký)


- pribúdajúci (rozostup sa zmenšuje)


- ubúdajúci (rozostup sa zväčšuje)

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM