Mapovanie

Prekladač

Body a čiary terénnej kostry

Body terénnej kostry sú body ktorých sa vodorovná rovina dotýka terénnej kostry.
Môže to byť: vrchol kopy, vrchol sedla a dno priehlbiny. Body sa kótujú a zobrazujú vo všetkých výškopisných mapách.Čiary terénnej kostry vznikajú na styku čiastkových plôch.
- chrbátnica
- údolnica
- úpätnica
- hrana
 
Chrbátnica
je čiara, ktorá spája najvyššie položené body. Spádnice sa od chrbátnice rozbiehajú do úbočia.

Údolnica je čiara, ktorá spája najnižšie položené body. V hĺbenej ploche v prírode určujú smer vodného toku.

Úpätnica je čiara, v ktorej sa spájajú dve iné čiastkové plochy na rozhraní úbočia a údolia.

Hrana je čiara, kde sa čiastkové plochy lámu alebo ohýbajú.

Tvarové čiary ú na styku rozlične sklonených plôch.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM