Mapovanie

Prekladač

Rozbor terénu

Terénne tvary majú nepravidelný priebeh. Majú vypuklé, vhĺbené alebo rovné čiastkové plochy. Sú to jednoduché plošné útvary, ktoré majú na všetkých spádniciach rovnaký spád.

 
Čiastkové plochy delíme:
- podľa spádu- rozostup vrstevníc
- podľa tvaru- tvar vrstevníc

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM