Mapovanie

Prekladač

Obsah máp

Pri tvorbe sa všetky objekty mapy zmenšujú. Objekty ktoré chceme mať v mape sa musia zmenšiť v určitej mierke a musíme ich zgeneralizovať. Mapa obsahuje mierku, mapový rám, výškopis, polohopis, a popis.
 
V polohopise sú umiestnené objekty pevne spojené so zemským povrchom vo vodorovnom smere.
 
Vo výškopise sú výškové pomery terénu zeme, to je výškové rozčlenenie krajiny.
Môže sa znázorniť vrstevnicami, šráfami, kótami, tieňovaním, farebným odstupňovaním výšok.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM