Mapovanie

Prekladač

SKPOS Slovenský priestorový observačný systém

SKPOS predstavuje nové aktívne geodetické základy.
 
Úvod:
Od roku 2004 sa začala budovať sieť SKPOS. ÚGKK SR v roku 2006 spustil službu na určovanie presnej priestorovej polohy v reálnom čase pomocou využívania globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) poskytuje geocentrické súradnice.
 
Systém referenčných staníc s prístrojmi GPS prijímajú z GPS družíc signály, ktoré sa odosielajú do Národného servisného centra (NSC) kde je určovaná poloha referenčných staníc v jednotnom priestorovom referenčnom systéme ESRS.
 
Národné servisné centrum:
- registruje nových užívateľov systému SKPOS (cez internet)
- uschováva údaje
- riadi a monitoruje referenčné stanice
 
ESRS spája:
- Európsky terestický referenčný systém 1989 (ETRS 1989)
- Európsky vertikálny referenčný systém 2000 (EVRS 2000)
 
 
Európsky terestický referenčný systém 1989 (ETRS 1989)
Systém je definovaný ako geocentrický s konvenčnou Greenwich orientáciou. Jednotky dĺžky, hmotnosti a času sú uvedené v metroch, kilogramoch a sekundách. pohybuje spolu so stabilnou časťou Eurázijskej tektonickej litosférickej platne.
 
Európsky vertikálny referenčný systém 2000 (EVRS 2000)
Výškový referenčný systém je charakterizovaný hodnotami Normal null.
 
Prostredníctvom SKPOS sa určuje poloha objektov a javov v rôznych presnostiach a v rôznych geodetických referenčných systémoch ktoré za pomoci transformačných vzťahov prevedú ako napr. S-JTSK a Bpv.
 
 
Na území Slovenskej Republiky je cca. 23 bodov/referenčných staníc ktoré sú navzájom vzdialené 50-70 km.

Stanice sú umiestnené na:
- strechách budov
- katastrálnych úradoch
 
Môžu byť aj stabilizované geodetickou značkou na pilieri chránené v PVC rúrke.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM