Mapovanie

Prekladač

Geodetické systémy

Geodetický systém WGS-84
- Geocentrický súradnicový systém ktorý je definovaný konštantami:
dĺžka hlavnej poloosi  a= 6 378 137m
dĺžka vedľajšej poloosi b= 6 356 752,314m
uhlová rýchlosť rotácie zeme ω=7 292 115*10-11 rad s-1

Európsky terestický referenčný systém (ETRS)
- Geocentrický súradnicový systém ktorý je definovaný konštantami:
dĺžka hlavnej poloosi  a= 6 378 137m
dĺžka vedľajšej popoosi b= 6 356 752,314m
uhlová rýchlosť rotácie zeme ω=7 292 115*10-11 rad s-1

Súradnicový systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (S-JTSK)
- má 268 trigonometrických bodov
- k projekcii bolo použité křovákové konformné kužeľové zobrazenie vo všeobecnej polohe
- Besselovým elipsoidom ktorý mal hlavnú a vedľajšiu poloos:
a= 6 377 397,15508, b=6 356 078,996290m , sploštenie f=1/299,152 812 853

S-42
- bol používaný v minulosti len v rámci vojenského sektoru nášho štátu
- krasovský elipsoid ktorý mal hlavnú a vedľajšiu poloos:
a= 6 378 245m, b= 6 356 863,018 877m, sploštenie  f= 1/298,3
- bolo použité Gaussové priečne konformné valcové zobrazenie v 6 stupňových poludníkových pásoch v Krgerovej úprave

Baltský výškový systém po vyrovnaní (Bpv)
je definovaný:
-strednou hodnotou vodočtu v Kronštadte – referenčný bod
- súborom normálnych výšok z medzinárodného vyrovnania nivelačných sietí
-
nižší o 0,40m od Jadranu

S-GR 1971
- definovaný je hodnotou tiažového zrýchlenia bodov medzinárodného gravimetrického polygónu Krakov-Budapešť
- gravimetrický systém v ktorom tiažové zrýchlenie je vyjadrené postdamskom gravimetrickom systéme

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM