Mapovanie

Prekladač

Nové geodetické základy

Geodetické základy sú na našom území postupne budované viac ako 140 rokov a sú sústavne zdokonaľované. Sú podkladom pre všetky druhy vedeckej, investičnej, rozhodovacej činnosti, pri ochrane životného prostredia, pre obranu štátu, pre poľnohospodárstvo, pre tvorbu máp, pre diaľkový prieskum Zeme, pre geografické informačné systémy.

Geodetické základy sú geometrickým základom budovanie všetkých druhov mapových diel. Slúžia ako podklad na budovanie geodetických bodových polí a geodetických sietí.

Nové geodetické základy:
rozdeľujú sa na:
- pasívne
- aktívne

Pasívne geodetické základy obsahujú:
- štátna trigonometrická sieť (ŠTS) v S-JTSK
- štátna priestorová sieť (ŠPS) v ETRS
- štátna nivelačná sieť (ŠNS) v EVRS
- štátna gravimetrická sieť (ŠGS) v S-Gr 71

Pasívne geodetické základy obsahujú:
- SKPOS v súčasnosti má cca. 23 bodov štátnej priestorovej siete

Nový příspěvek

geodeticke zaklady t

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM