Mapovanie

Prekladač

Trojuholníkové reťazce

Trojuholníkovými reťazcami sa zameriavajú líniové stavby, cesty, železnice, vodné toky, ktoré sú na rovinnom alebo mierne členitom teréne.
 
Stanoviská by mali tvoriť súvislý reťazec rovnostranných trojuholníkov. Trojuholníkové reťazce sú pripojené na konci na min. 2 body a na začiatku na 1 bod zo základného bodového poľa.
 
Pred vypočítaním sa robí kontrola merania uzáverov vnútorných uhlov.Merajú sa všetky uhly, všetky dĺžky. Maximálne dĺžky strán môžu byť 300m-600m dlhé.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM