Mapovanie

Prekladač

Rajón

Postup merania je z veľkého do malého. Vychádza sa z bodov ktoré sú určené vo vyššej presnosti.
Dĺžka orientovanej strany musí byť dlhšia ako dĺžka rajónu. Určuje sa polárnymi súradnicami.
 
Meranie
Vodorovný uhol sa meria sekundovým teodolitom v radoch a skupinách. Dĺžka rajónu sa meria 2 krát. Maximálna dĺžka rajónu je 1500 metrov.

Pomocou prvkov sa od známych bodov S a A vypočítajú polárne súradnice meraného bodu B.


 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM