Mapovanie

Prekladač

Pretínanie vpred

Body sa merajú z 2 alebo z 3 stanovísk. Body sa pri metóde pretínania napred určujú pretínaním smerov a dĺžok. Táto metóda sa používa na veľké vzdialenosti a pri neprístupnom teréne. Využíva sa len na určenie bodov 1.  a 2. triedy presnosti. Určované body sú určované z dvoch kombinácií – 4 dané body vyššej presnosti.
 
Meranie
Meria sa zo stanovísk ktoré sú  body základného alebo podrobného bodového poľa. Meria sa s jedným, dvoma alebo troma teodolitmi súčasne.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM