Mapovanie

Prekladač

Polygónové ťahy

Polygón je mnohouholník v ktorom sa merajú ľavostranné vrcholové uhly a vodorovné dĺžky. Metóda polygónových ťahov je univerzálna pretože sa dá použiť v intraviláne aj v extraviláne, v banskom meračstve,...
 
Pre jednotlivé polygónové ťahy platia technické predpisy: geometrické parametre (tvar, dĺžka, počet vrcholov, súčet dĺžok). – Sú to tabuľkované hodnoty.
 
Podľa tvaru sa delia na:
- otvorené
- uzavreté
 
Podľa dĺžky strán sa delia na polygóny s:
- krátkymi stranami 60m (50m) – 300m
- dlhými stranami 300m – 1500m
 
Podľa pripojenia sa delia na:
- hlavné
- vedľajšie
 
Hlavné polygónové ťahy
pripájajú na body, ktoré sú rádovo nižšie. Podrobné body polohového pola (PBPP) 1. triedy presnosti sa pripájajú na body základného polohového bodového pola (ŠTS 1. - 5. rád) a ich pridružené body.
 
Pre body 2. - 4. triedy presnosti sa pripájajú na body ŠTS alebo na body PBPP aspoň o triedu presnosti nižšie.
 
Vedľajšie polygónové ťahy
Nemerajú sa s nimi body PBPP 1. triedy presnosti pričom sa pripája na body rovnakej alebo vyššej triedy presnosti ktoré sú určené hlavnými polygónovými ťahmi.
 
Meranie
Používa sekundový teodolit. Je potrebné presne centrovať, horizontovať, presne cieliť. Meria sa v radoch a skupinách a dĺžky sa merajú 2 krát tam, 2 krát späť.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM