Mapovanie

Prekladač

GNSS (GPS)

Skratka GNNS znamená: Globálny navigačný satelitný systém.
GNSS pracuje s geocentrickým súradnicovým systémom WGS 84.

V tomto súradnicovom systéme:
Os X
prechádza priesečníkom nultého poludníka s rovníkom.
Os Y je otočená o 90 stupňov na východ, leží v rovine rovníka.
Os Z leží v osi rotácie zeme.
 
Signál z GPS družíc je kdekoľvek na zemi (pevnina, more, vzduch). Systém GPS  používa 24 satelitov na orbite.
 
História:
- najprv využívala GPS len americká armáda na presné určenie polohy, rýchlosť, čas
- v roku 1973 sa začal vyvíjať nový družicový navigačný systém
- GPS bol vojenský navigačný systém, neskôr bol schválený aj pre civilné využitie
 
 
Výhody GPS využívania:
- dostupnosť všade na zemi
- vysoká presnosť až na mm
- meranie za každého počasia
 
Nevýhody GPS využívania:
- GPS neumožňuje meranie medzi budovami, pod stromami, v tuneloch,
- začiatočné náklady sú privysoké
- je nutná transformácia zo súr. WGS 84 do S-JTSK-03, Bpv
 
 
Segmenty GNNS:
- kozmický (Space segment)
- riadiaci (Control segment)
- užívateľský (User segment)
 
 
Kozmický segment
Kozmický segment tvoria družice umiestnené na šiestich dráhach okolo zeme, ktoré sú vzdialené od sebe 20 000km až 22 000km. Uhol medzi dráhami je 60 stupňov. Každá dráha má minimálne 4 aktívne družice a ďalšie záložné. Družice obsahujú atómové hodiny, solárne panely. Raz za rok sa robí údržba hodín počas ktorej sa ruší vysielanie signálu a koriguje sa obežná dráha družíc.
 
Riadiaci segment
Riadiaci segment sa riadi činnosťou družíc, aktualizáciou údajov z družíc. Spolupracuje so všetkými riadiacimi centrami na celom svete. Hlavná stanice je na leteckej základni v Colorado Springs v USA. Ostatné stanice sú len monitorovacie, ktoré prijímajú súradnice z družíc a posielajú ich do hlavnej riadiacej stanice.
 
Užívateľky segment
Užívateľky segment využíva vojsko na navigáciu striel, lietadiel, lodí, ponoriek. A civilný sektor ho využíva na geodetické merania, šport, turistika, navigáciu dopravných zariadení.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM