Mapovanie

Prekladač

Fotogrametrická metóda

Fotogrametria je meračská metóda pri ktorej sa meria na meračských snímkach a nie priamo na predmete. Nie je potrebný styk s predmetom merania.
 
Na zemi sa nachádzajú vlícovacie body. Dané sú súradnice bodov v JTSK, merané súradnice na snímkach (snímkové súradnice). Zo súradníc sa vypočíta transformačný kľuč, ktorý slúži na prevod snímkových súradníc do JTSK. 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM