Mapovanie

Prekladač

Mapové listy

Základným štátnym mapovým dielom sú mapové listy. Obsah mapových listov je všeobecne využiteľný. Mapové listy súvislo pokrývajú celé územie nášho územia. Majú jednotný klad, jednotný mapový kľúč (značky), jednotný súradnicový systém a výškový systém, sú systematicky očíslované/označené a majú zvyčajne jednotnú mierku.
Mapové listy, pre naše územie majú označenie M-33, M-34, L-33, L-34.

Mierka 1 : 1 000 000 má rozmer 6° z.d. x 4° z.š., označuje sa M-33.
 
Mierka 1 : 500 000 (Rozdelenie map. listu 1 : 1 000 000 na 2x2 pole) má rozmer 3° z.d. x 2° z.š., označuje sa M -33 - B.
 
Mierka 1 : 200 000 (Rozdelenie map. listu 1 : 1 000 000 na 6x6 polí) má rozmer 1° z.d. x 40‘z.š., označuje sa M - 33 - XVI.
 
Mierka 1 : 100 000 (Rozdelenie map. listu 1 : 1 000 000 na 12x12 polí) má rozmer 30‘z.d. x 20‘z.š., označuje sa M - 33 -56.
 
Mierka 1 : 50 000 (Rozdelenie map. listu 1 : 100 000 na 2x2 pole) má rozmer 15‘z.d. x 10‘z.š., označuje sa M - 33 - 56 - D.
 
Mierka 1 : 25 000 (Rozdelenie map. listu 1 : 50 000 na 2x2 pole) má rozmer 7‘30”z.d. x 5‘z.š., označuje sa M - 33 - 56 - D - a.
 
Mierka 1 : 10 000 (Rozdelenie map. listu 1 : 25 000 na 2x2 pole) má rozmer 3‘45”z.d. x 2‘30”z.š., označuje sa M - 33 - 56 - D - a - i.
 
Mierka 1 : 5 000 (Rozdelenie map. listu 1 : 100 000 na 16x16 polí) má rozmer 1’52,5”z.d. x 1‘15”z.š., označuje sa M - 33 - 56 - (212).
 
Mapové listy sa označujú slovne, číselne a kombinované.
 
Mapový list obsahuje mimorámové údaje o:
- spôsobe vyhotovenia mapy
- presnosti mapovania
- podkladoch
- metódach
- správnych hraniciach
 
Dnešné mapy majú mapové pole plne zaplnené kresbou. V minulosti mapa zobrazovala len jedno katastrálne územie alebo obec.
 
Mapové listy môžu byť ohraničené:
- rovnobežkami
- zemepisnými súradnicami (poludníky, rovnobežky)
 
 
Rovnobežkami:
 

Zemepisnými súradnicami:

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM