Mapovanie

Prekladač

Mapovanie

Mapovanie je súbor činností, ktorých výsledok je vyhotovenie mapy.

Medzi činnosti patria tri etapy:

1.     
prípravná
2.     
meračské práce v teréne
3.     
kancelárske práce

Prípravná:

- záujmové územie
- účel
- požadovaná presnosť
- termín vyhotovenia
- rozpočet

Meračské práce v teréne:

- rekognoskácia terénu
- podrobné meranie

Kancelárske práce:
- výpočtové
- zobrazovacie
- vypracovanie technickej správy

Rozvoj mapovania sa viaže na ostatné vedné odbory, napr. astronómiu, matematiku, fyziku a kartografiu.

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM