Mapovanie

Prekladač

Kartografické základy

Kartografické zobrazenia sa používajú na vyjadrenie závislosti medzi referenčnou plochou  a mapou. Slúžia na prevod medzi bodmi a čiarami na referenčnej ploche do rovinného obrazu na mape.
 
Kartografické zobrazenia sa rozdeľujú podľa:
- zobrazovacej plochy: kužeľové, valcové, azimutálne (rovina)
- polohy zobrazovacej plochy: normálne, priečne, všeobecné
- vlastnosti skreslenia: konformné, ekvidištančné, ekvivalentné, kompenzačné
 
Konformné skreslenie- zachovávajú sa uhly (neskresľujú)
Ekvidištančné skreslenie- zachovávajú sa dĺžky (neskresľujú)
Ekvivalentné skreslenie- zachovávajú sa plochy (neskresľujú)
Kompenzačné skreslenie- všetky druhy

 
OBSAH CELEJ WEBSTRÁNKY JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM ZÁKONOM